Nawozy

 

nawózNasza oferta to również szeroki wybór nawozów, docenianych przez rolników. Proponujemy kwalifikowany materiał siewny, producentów takich jak Rolimpex – firmy pochodzącej z sektora nasiennictwa, a także zaprawy nasienne.


Oferujemy także:

 • folie pryzmowe
 • siatki do belowania
 • worki do sianokiszonek
 • sznurki do pras:

 

 

 

 

TYTAN 500 Jubilat - Sznur do pras Tytan Jubilat znajduje zastosowanie do pras zwijających zielonki pod sianokiszonkę o zwiększonej masie. Znajduje również zastosowanie w prasach kostkujących małogabarytowych, przy prasowaniu słomy, gdzie stopień zgniotu jest wysoki. Cechuje się wytrzymałością powyżej 79 kG (w węźle powyżej 43kG). Długość sznura to 2000m w kłębku, przy jego wadze 4kg, co daje 500 metrów sznura w 1 kilogramie. Cechują go:

 • Duża wytrzymałość na zrywanie
 • Wykonanie w 100% z oryginalnego polipropylenu
 • Odpowiednia szorstkość sznura, wysoka wydajność

 

Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę nawozów i pochodnych, znajdujących się w naszym asortymencie:

 

Nawozy sztuczne doglebowe i dolistne:


Mocznik

Saletra amonowa (+magnez)

Polifoska NPK 6-20-30-(7)

 

OPTI nawozy - rozpuszczalne nawozy NPK z mikroelementami schelatowanymi EDTA i DTPA.

Skład nawozów opracowany dla potrzeb pokarmowych poszczególnych upraw:

OPTI burak, OPTI rzepak, OPTI zboża, OPTI kukurydza, OPTI ziemniak

 

nawóz-2florabacter CALCC + MG wapno nawozowe powstałe z przetwórstwa i przerobu węglanu wapnia i węglanu magnezu w formie sypkiej. przeznaczone do nawożenia wszystkich rodzajów gleb wymagających wapnowania do wszystkich upraw rolniczych. Zawiera w składzie mikroorganizmy, które uwalniają fosfor z gleby do form przyswajalnych przez rośliny, stymulują system korzeniowy oraz poprawiają gruzełkowatość gleby.

CROPVIT ZN koncentrat o wysokiej zawartości cynki (ZN) postaci chelatu EDTA. Wpływa na stabilny wzrost i rozwój roślin oraz powstanie białek. Poprawia zdolność kiełkowania nasion. Wspomaga koncentrację składników jakościowych. Odpowiedni poziom cynku w roślinie zwiększa odporność na suszę, choroby oraz lepszą mrozoodporność i zimotrwałość. Zastosowanie: kukurydza. 2 opryski od fazy 3-8 liści, co 10-14 dni. Dawka: 1/2 l/h.

 

 


UWAGA!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Załączniki do zezwoleń wydanych przez MRiRW do każdego z poniższych produktów dostępne są do pobrania na końcu strony.

 

HERBICYDY

 

HERBICYDYOptymalny wariant ochrony herbicydowej zapewni PAKIET HANDLOWY HERBICYDÓW Galaper 200 EC + Galmet 20 SC. Połączenie tych dwóch preparatów pomoże zwalczyć niespotykanie szeroką paletę chwastów.

FOKSTROT 069 EW jest środkiem chwastobójczym w formie płynu (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania wybranych rocznych chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej.

Rosate 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz chwastów dwuliściennych (jednorocznych) na ścierniskach oraz w sadach jabłoniowych podczas sezonu wegetacyjnego. Dedykowany do stosowania także w sadach. Środek można stosować jako oprysk desykacyjny rzepaku przyspieszający dojrzewanie (4 l na 1 ha, ok. 14 dni przed zbiorem).


Oprócz zabiegu desykacji, można zastosować preparaty sklejające najwcześniej dojrzewające, narażone na pękanie przed zbiorem łuszczyny. Polecany przez nas środek służący temu celowi to: BRAFIL 90. Wielofunkcyjny, agrochemiczny, koncentrat do sporządzania wodnej emulsji do opryskiwania plantacji rzepaku i grochu zbieranego na ziarno oraz zbóż. Spaja łuszczyny, zapobiega ich pękaniu i osypywaniu nasion w trakcie zbioru. Obniża wilgotność nasion, ogranicza porastanie zbóż, poprawia jakość ziarna. Preparat nie jest środkiem ochrony roślin i nie wymaga rejestracji jako środek ochrony roślin.

Rimel 25 SG to specjalista w walce z chwastnicą jednostronną i perzem właściwym, ostrożniem polnym, samosiewami rzepaku, bodziszkiem drobnym, szarłatem szorstkim, gorczycą polną, dymnicą pospolitą, maruną bezwonną, przytulią czepną. Zakres zastosowania Rimel 25 SG: Kukurydza i Ziemniak. Rimer 25 SG zastosowany z Asystentem+ 0,25l. - adiuwantem nowej generacji zwiększa skuteczność środka.

 

Chwastobójczy środek w formie zawiesino-emulsji CORNMAX 340 SE na dwuliścienne chwasty w kukurydzy. Zapobiega wtórnemu zachwaszczeniu. Środek wykazuje długotrwałe działanie w glebie. Powoduje zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2-6 liści.

 

Gallup PREMIUM 360 SL to środek chwastobójczy, który cechuje szeroka gama zastosowań. Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, użytkach zielonych oraz w uprawach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej roślinności na ciekach i zbiornikach wodnych, w leśnictwie, na torach kolejowych, terenach nie użytkowanych rolniczo, wokół domu i na działce oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych.

Na jednoroczne chwasty dwuliścienne w rzepaku ozimym np. komosy białej, maku polnego, maruny bezwonnej, jasnoty purpurowej i różowej, przetacznika bluszczykowego i perskiego - MEZOTOP 500 SC - środek w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie. Środek pobierany przez liście i korzenie. Elastyczne terminy stosowania, możliwość wyboru terminu w zależności od warunków pogodowych. Wysokie bezpieczeństwo dla roślin rzepaku.

 

CHWASTOX EXTRA 300 SL i CHWASTOX TURBO 300 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.
Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, komosa biała, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, mak polny.
Chwasty średnio odporne: gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna, rdest powojowaty, szarłat szorstki.
Chwasty odporne: bratek polny, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, miotła zbożowa.

 

jęczmień ozimy
pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto
Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy.
Zalecana dawka: 3,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga!
Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.

MONARCHI 110 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost
chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od
zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych.
Monarchi 110 EC niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do
końca fazy krzewienia. Miotła zbożowa jest najlepiej zwalczana w fazie od 2 do 8 liści.


a) Stosowanie środka pojedynczo
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime
Chwasty wrażliwe: wyczyniec polny
Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa
Pszenica jara, jęczmień jary
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy


b) Stosowanie w mieszankach zbiornikowych
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna
bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, tasznik
pospolity, wyczyniec polny
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik
perski
Chwasty średnioodporne: miotła zbożowa, przetacznik polny
Pszenica jara, jęczmień jary
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita,
jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, owies głuchy,
przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest
szczawiolistyny (rdest kolankowy), żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik perski


STOSOWANIE ŚRODKAtraktor
Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime.
Termin stosowania: oprysk wykonać na wiosnę, od początku krzewienia do fazy 1 kolanka
zbóż (BBCH 20-31).
a) Stosowanie pojedynczo
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Lub
b) Stosowanie w mieszankach zbiornikowych
W celu rozszerzenia spectrum zwalczanych chwastów o chwasty dwuliścienne środek
Monarchi 110 EC stosować w mieszaninie ze środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ Triben
Super 50 SG i Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC
Etykieta środka ochrony roślin Monarchi 110 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Monarchi 110 EC - 0,5 l/ha
+ Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/Triben Super 50 SG - 25 g/ha
+ Galaper 200 EC/ Fluroherb 200 EC/ Herbistar 200 EC - 0,40 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

FUNGICYDY

 

fungicydyCORBEL 750-EC 1.L jest środkiem grzybobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, żyta i pszenżyta ozimego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Preparat PROPIKO 250 EC zapewnia ochronę plantacji przed odpornymi chorobami grzybowymi. Efektywnie działa na mączniaka prawdziwego i rdzę, jest szczególnie skuteczny w walce z septoriozami. Wykazuje działanie zapobiegawcze i interwencyjne. Zakres stosowania: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary.

bukat 500 sc jest fungicydem w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego, przeznaczonym do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego przed chorobami. Środek bukat 500 sc można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC w dawce Bukat 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC 0,5 l/ha.

 

 

AMBROSSIO 500 SC


FUNGICYD DO STOSOWANIA ZAPOBIEGAWCZEGO I INTERWENCYJNEGO, ORAZ WYNISZCZAJĄCEGO, PRZEZNACZONYM DO OCHRONY PSZENICY OZIMEJ, PSZENŻYTA OZIMEGO, ŻYTA OZIMEGO, JĘCZMIENIA JAREGO ORAZ RZEPAKU PRZED CHOROBAMI.

NAJLEPSZY TEBUKONAZOL DLA TWOICH ROŚLIN

 • zapewnia ochronę przed chorobami liści i kłosów
 • niezwykle skuteczny w ochronie plantacji przed rdzą
 • wyróżnia się wysoką skutecznością w walce z grzybami z rodzaju Fusarium
 • działa zapobiegawczo i interwencyjnie
 • doskonały komponent do mieszanin fungicydowych

ZAWIERA ZNANY NA CAŁYM ŚWIECIE TEBUKONAZOL

DZIAŁANIE
AMBROSSIO 500 SC jest fungicydem w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz wyniszczającego, przeznaczonym do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego przed chorobami pochodzenia grzybowego. Skuteczny w zwalczaniu m.in.: mączniaka prawdziwego, rdzy brunatnej, septoriozy plew, septoriozy paskowanej liści pszenicy.


ZASTOSOWANIE


Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Tebukonazol skutecznie eliminuje: mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rdzę brunatną, septoriozę paskowaną liści pszenicy, septoriozę plew, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia.

przenica

RZEPAK OZIMY

cylindrosporioza, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych

PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septoriozę plew

PSZENŻYTO OZIME

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, septoriozę plew

ŻYTO OZIME

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta

JĘCZMIEŃ JARY

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

W celu zwiększenia spektrum zwalczanych chorób zaleca się stosowanie mieszaniny z:

Porter 250 EC lub Propico 250 EC.